Politica

PNL Calarasi : TINERII au CURAJUL de a LUPTA pentru CALARASI/Reusim Impreuna !

Autor: Mihai Palangeanu

 

 

 

 

 

Pentru ca România să devină o țară civilizată şi normală!

 

 

Cartea de vizită a lui Ludovic Orban, sau Ludovic Orban – Liderul Dreptei Românești omul care deschide lista la alegerile Parlamentare România 2020, Prim-Ministrul României şi Preşedintele PNL, cel mai mare partid istoric din România!

Ludovic Orban a câştigat în iunie 2017 preşedinția Partidului Naţional Liberal cu proiectul şi moțiunea “Forţa Dreptei” Eu am citit proiectul. Mai jos, o să vă ataşez link-ul de unde puteți descărca proiectul lui Ludovic Orban şi echipa sa, pentru România, omul care este la cârma Partidului Național Liberal şi a GUVERNULUI!

MOȚIUNEA PNL – FORȚA DREPTEI

Ludovic Orban şi echipa sa, au preluat Partidul Național Liberal în momente slăbite. A muncit din greu să reunească, să întărească, să readucă pe culmi PNL, în timp ce alții au fugit de această provocare.

 

 

Sub conducerea sa, PNL a obținut victorii importante:
1. A câştigat alegerile europarlamentare.
2. A dărâmat un guvern toxic. A fost singurul politician care a avut curajul şi bărbăția şi a preluat o guvernare grea din mâinile unor ticăloşi şi hoți care au distrus economia şi veniturile românilor, mai ales a oamenilor de rând, o gaşcă de hoți care aproape au scos România de pe harta UE.

 

 


3. Preşedintele Klaus Iohannis, a câştigat alegerile prezidențiale şi un al doi-lea mandat cu un scor zdrobitor, un scor unic în istoria post-decembristă a noastră.
4. Lupta la foc continuu cu pandemia mondială.
5. În pandemie, a reusit să organizeze alegerile locale disciplinat, iar PNL a câştigat din nou cel mai mare scor din ultimii 30 de ani la LOCALE.

Urmeaza PARLAMENTARELE. Stiu că este greu, ştiu că suntem dezamăgiți, ştiu că nu mai credem, ştiu că suntem încercați! Însă, acum e cea mai mare nevoie să PUTEM schimba fața ROMÂNIEI pentru totdeauna, 2020! Putem să iesim la vot, sunt 31 de ani de la revoluție. Ieşim!

Putem şi în ultima instanță să o facem!
Votul nostru, este puterea noastră. Puterea, se află în mâinile noastre.

Ludovic Orban este un politician vechi, un om care munceşte şi care a demonstrat. România, țara noastră, unde eu am rămas să lupt, îmi pun personal speranța, îmi pun încrederea şi tot sprijinul în Ludovic Orban!
Oameni din diaspora, români de pretutindeni, nu putem să lăsăm pSD să ne fure România din nou, nu puteți să lăsați pSD să ne fure VIITORUL ROMÂNIEI! Nu lăsați ciuma roşie din nou la conducerea României!

Mă uit la alți politicieni care stau în fotoliu să comenteze şi să vină cu “soluții”, dar nimeni nu stă în fotoliul cu responsabilităţi, muncă şi fapte!
Aşadar, să continuăm Forța Dreptei, dezoltarea României şi drumul bun pe care România a intrat de un an de zile! Puterea este în mâinile noastre!

 

 

 

„DEZVOLTAM CALARASIUL”
Obiective generale. Viziune. Misiune. Perspectiva. Directii de actiune.
 Calarasiul educat: Investitii in educatie, scoli dotate, sigure si moderne:
• infrastructura scolara moderna, mijloace didactice adecvate, care utilizeaza tehnologiile informarii si comunicarii;
• cresterea participarii la educatie de calitate, de la cresa pana la absolvirea unei forme de invatamant care sa asigure acces pe piata muncii sau tranzitia catre invatamantul universitar;
• adaptarea invatamantului vocational la traditia economica din zona (scoli de meserii);
• reducerea absenteismului, a riscului de abandon scolar, pentru diminuarea fenomenului de violenta, privind cresterea sigurantei elevilor in mediul scolar;
• o alimentatie sanatoasa pentru copii in scoli;
• Educatie prin cultura: Dezvoltarea patrimoniului cultural. Reabilitarea mostenirii culturale. Infiintarea de centre culturale multifunctionale.
 Calarasiul sanatos: Investitii in sanatate. Reabilitarea infrastructurii spitalicesti:
reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea spitalelor din judet, pentru a asigura conditii optime actului medical si pentru a asigura accesul cetatenilor la servicii de sanatate la nivelul intregului judet;
• asigurarea unor conditii mai bune, cu atragerea de fonduri europene, in vederea infiintarii de policlinici si cabinete medicale in zonele defavorizate sau in proximitatea unei zone populate de un numar semnificativ de cetateni care nu beneficiaza de acces facil la servicii medicale;
• infiintarea de centre medico-sociale multifunctionale.
 Calarasiul modernizat:
• Dezvoltarea, modernizarea si reabilitarea sistemului rutier judetean.
• Dezvoltarea, modernizarea si reabilitarea infrastructurii localitatilor, cu introducerea si extinderea retelelor de utilitati (gaze).
• Stimularea crearii de not locuri de munca, cu incurajarea capitalului autohton, prin atragerea investitiilor straine directe. Sprijinirea angajatorilor, pentru a incadra in munca persoane provenite din randul somerilor;
• Sustinerea mediului de afaceri, prin incurajarea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor, precum si prin stimularea activitatii de inovare, cercetare si dezvoltare;
• Sprijinirea mediului de afaceri. Dezvoltare durabila prin antreprenoriat. Regenerarea spatiului urban.
• Bugete cheltuite rational si responsabil, in folosul comunitatii.
• Cresterea capacitatii de absorbtie a fondurilor Uniunii Europene.
• Continuarea eforturilor de implementare a proiectelor concrete din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunarii, cu o mai buna valorizare a acestui instrument pentru dezvoltarea regiunilor beneficiare
• O administratie digitalizata in care promptitudinea functionarilor sa fie resimtita de catre cetateni;
• Dialog constructiv intre autoritatile publice locale, mediul de afaceri si ONG-uri, in scopul atragerii de investitori straini.
✓ Calarasiul turistic:
• Calificarea fortei de munca in domeniul turismului si cresterea numarului de straini care sä viziteze anual judetul.
• Formarea profesionala a fortei de munca in domeniul turismului;
• Cresterea atractivitatii ofertei turistice prin investitii in infrastructura de utilitati publice.
• Sustinerea dezvoltarii infrastructurii de turism intr-un mod coerent, Orland cont de protejarea ecosistemelor sensibile, precum si de nevoile manifestate de piata de turism judeteand.
• Dezvoltarea localitatilor cu potential turistic care pot valorifica zonele naturale
protejate si celelalte resurse ale judetului.
• Dezvoltarea infrastructurii de agrement. Diversificarea activitatilor de agrement in zona plajelor amenajate in Municipiile Calarasi si Oltenita
• Conservarea patrimoniului natural. Mediu inconjurator protejat, curat si sigur.
• Dezvoltarea zonei turistice Bratul Borcea – port turistic de agrement.
• Sprijinirea turismului ecumenic.
✓ Calarasiul agricol:
• Cresterea puternica a sectorului agriculturii si dezvoltarii rurale, ca sursa importanta pentru dezvoltarea economics a Orli, sporirea veniturilor agricultorilor si recastigarea pietei interne
• Investitii in domeniul irigatiilor si pentru stimularea utilizarii eficiente a apei, in scopul cresterii substantiale a suprafetelor cu potential productiv, dar mai ales in scopul accesului agricultorilor la apa de irigatii si protectiei culturilor;
• Asigurarea securitatii alimentare a cetatenilor;
• Asigurarea apararii sanatatii animalelor sigurantei alimentelor de origine animals si nonanimala, protectiei si bundstarii animalelor si protectiei mediului;
• Programe multianuale de sustinere pentru produse deficitare;
• Acordarea in timp util a subventiilor pentru agriculture;
• Cresterea absorbtiei fondurilor europene destinate agriculturii;
• infiintarea de centre de colectare si procesare pentru legume/fructe si pentru unele produse de origine animala;
• Promovarea unei agriculturi performante prin sustinerea produsele ecologice si traditionale din judet;
• Promovarea produselor traditionale;
• Fructificarea potentialului agricol concomitent cu dezvoltarea zonelor rurale;
• Accelerarea si maximizarea absorbtiei fondurilor europene in scopul atingerii unei rate de eroare cat mai mici in ceea ce priveste controalele administrative si in teren pentru platile pe suprafata;
• Perfectionarea mecanismelor interne de management pentru realizarea unei constructii
• institutionale performante, comparabile cu cele din tarile Uniunii Europene in directiile management, cadru normativ, structuri organizatorice, profesionalizarea personalului, cooperarea institutionala si interinstitutionala;
• Apararea intereselor financiare ale Romaniei si Uniunii Europene prin optimizarea fluxului procedural aferent activitatii de identificare, constatare, inregistrare si urmarire a recuperarii creantelor Agentiei de Plati si Interventie pentru Agriculture Centrul Judetean Calarasi;
• Imbunatatirea informarii fermierilor privind masurile de sprijin;
• Promovarea unei agriculturi performante prin sustinerea produselor ecologice si traditionale romanesti;
• Implementarea proiectelor finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala,
• Dezvoltarea comunitatilor din mediul rural prin cresterea rolului grupurilor de actiune Sprijin in organizarea producatorilor agricoli, inclusiv prin intarirea
serviciilor de consultants si consiliere;
• Finalizarea reformei funciare.
 Calarasiul regenerat energetic. Politici in domeniul energiei:
• Eficientizarea sistemului energetic in scopul cresterii calitatii vietii cetatenilor si imbunatatirii calitatii mediului inconjurator.
• Incurajarea programelor de eficienta energetica prin identificarea de noi fonduri de investitii;
• Mentinerea unui mix energetic prin diversificarea surselor si tehnologiilor de producere a energiei, promovarea energiilor din surse regenerabile si a tehnologiilor de conversie, cu emisii reduse de carbon pentru energie electrica, incalzire si racire;
• Incurajarea infiintarii de culturi energetice in scop industrial;
• Monitorizarea indeplinirii tuturor angajamentelor asumate ca stat membru al UE in domeniul reducerii emisiilor de gaze ce produc efect de sera;
• Cresterea calitatii serviciilor energetice in domeniile iluminatului public, transportului in comun, alimentarii cu energie termica, precum si in promovarea surselor regenerabile de energie.
• Investitii in retele de medie si joasa tensiune in localitati urbane si rurale.
 Calarasiul protejat. Respect pentru mediul inconjurator:
• Asigurarea unui management durabil al apelor. Gestionarea infrastructurii de apa si apa uzata prin investitii in retelele de apa curenta si canalizare din mediul urban si rural;
• Reducerea poluarii si imbunatatirea calitatii aerului;
• Managementul deseurilor si substantelor periculoase;
• Protectia solului. Gestionarea siturilor contaminate;
• Conservarea biodiversitatii si utilizarea durabild a componentelor sale;
• Imbunatatirea gradului de educare si constientizare, informare, consultare si participare a tuturor cetatenilor in luarea deciziilor privind mediul;
• Integrarea politicii de mediu in celelalte politici sectoriale si aplicarea principiilor dezvoltdrii durabile. Prevenirea riscului si diminuarea efectelor calamitatilor naturale pentru cresterea gradului de sigurantd a cetatenilor,
• Prevenirea si gestionarea inundatiilor;
• Dezvoltarea durabild a padurilor prin extinderea suprafetelor de paduri, cresterea eficientei serviciilor de mediu oferite de acestea, combaterea despaduririlor si asigurarea diminuarii taierilor ilegale de masa lemnoasa,
• Imbunatatirea calitatii vietii prin asigurarea unui mediu sanatos in cadrul comunitatilor.
✓ Calarasiul conexat : modernizarea infrastructurii de transport:
• Asigurarea infrastructurii si serviciilor in transport, ca suport al activitatii economice si sociale pentru imbundtatirea calitatii vietii;
• Modernizarea si dezvoltarea transportului in judet prin investitii in infrastructurii de transport regionala si locala in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile;
• Valorificarea proiectelor de infrastructure actuale sau aflate in derulare si gasirea de solultii de transport noi, performante;
• Dezvoltare regionala echilibrata prin dezvoltarea retelei de transport rutier (drumuri publice judetene).
• Accesarea cu prioritate a fondurilor europene si fondurilor extrabugetare in finantarea lucrarilor de infrastructura rutiera;
• Sistem eficient de gestionare a drumurilor plubice prin repararea, intretinerea curenta si periodica a acestora; scaderea numarului de interventii si a cheltuielilor de exploatare; organizarea sistemului de retele stradale in concordanta cu tendintele de dezvoltare;
• Exploatarea, intretinerea si modernizarea retelei de drumuri nationale si ce strabat teritoriul judetului;
• Cresterea gradului de siguranta rutiera prin reducerea numarului de victime din accidentele de circulatie

Material publicat la comanda PNL Călărași

CUI Mandatar 11200025