Politica

Parlament:Parlamentarii USR au DEPUS un PROIECT de LEGE privind ABROGAREA Recursului COMPENSATORIU !

Prima inițiativă înregistrată la Parlament în 2019: Abrogarea recursului compensatoriu, propusă de senatorii și deputații USR

Parlamentarii USR (27 de deputați și 12 senatori) au depus pe 14 ianuarie o inițiativă legislativă pentru abrogarea recursului compensatoriu, motivând că actul normativ a permis eliberarea din închisori a mii de infractori periculoși, fără niciun filtru judiciar, mulții dintre cei condamnați pentru crimă și viol recidivând între timp, ceea ce a stârnit indignare publică. Inițiativa USR prevede abrogarea articolului 55 indice 1 din legea 254/2013 privind executarea pedepselor, adică acele prevederi introduse în lege de majoritatea PSD-ALDE-UDMR și care au modificat radical proiectul Guvernului privind măsurile compensatorii acordate condamnaților la închisoare pentru condiții necorespunzătoare. Articolul respectiv a permis eliberarea înainte de termen din penitenciare a peste 14.000 de infractori, inclusiv criminali și violatori. Principalele prevederi ale articolului 55 indice 1:  Compensarea în cazul cazării în condiții necorespunzătoare:(1) La calcularea pedepsei executate efectiv se are în vedere, indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca măsură compensatorie, și executarea pedepsei în condiții necorespunzătoare, caz în care, pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiții necorespunzătoare, chiar dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicată.(2) În sensul prezentului articol, se consideră condiții necorespunzătoare cazarea unei persoane în oricare centru de detenție din România care a avut lipsuri la condițiile impuse de standardele europene.(3) În sensul prezentului articol, se consideră executare a pedepsei încondiții necorespunzătoare cazarea în oricare dintre situațiile următoare:a) cazarea într-un spațiu mai mic sau egal cu 4 mp/deținut, care se calculează, excluzând suprafața grupurilor sanitare și a spațiilor de depozitare a alimentelor, prin împărțirea suprafeței totale a camerelor de deținere la numărul de persoane cazate în camerele respective, indiferent de dotarea spațiului în cauză;b) lipsa accesului la activități în aer liber;c) lipsa accesului la lumină naturală sau aer suficient ori disponibilitatea de ventilație;d) lipsa temperaturii adecvate a camerei;e) lipsa posibilității de a folosi toaleta în privat și de a se respecta normele sanitare de bază, precum și cerințele de igienă;f) existența infiltrațiilor, igrasiei și mucegaiului în pereții camerelor de detenție. De asemenea, USR propune și abrogarea prevederilor favorabile infractorilor introduse în lege de deputatul UDMR, Marton Arpad: cei care renunță la o parte din banii cuveniți pentru munca prestată în detenție să fie asimilați celor care prestează muncă neremunerată și, pentru două zile de muncă, câștigă o zi de libertate. În expunerea de motive a inițiativei, USR arată că proiectul viza inițial acordarea persoanelor deținute în spații necorespunzătoare a unei compensații constând în conferirea vocației de a beneficia de liberarea condiționată în condiții mai lesnicioase, prin diminuarea fracției minime necesare acordării liberării condiționate cu câte 3 zile pentru fiecare perioadă executată de 30 de zile. Potrivit proiectului inițial, prin spațiu necorespunzător de detenție se înțelegea un spațiu mai mic sau egal cu 3 mp/deținut, în concordanță cu hotărârea CEDO din cauza ”Mursic contra Croației” din octombrie 2016. USR mai arată că proiectul a fost modificat substanțial în Camera Deputaților, fiind eliminat orice filtru al instanțelor de judecată, beneficiul eliberării fiind acordat necondiționat tuturor deținuților care își ispășeau pedepsele în majoritatea penitenciarelor din țară, considerate de legiuitor ca necorespunzătoare. Foarte mulți dintre cei eliberați în baza recursului compensatoriu au comis infracțiuni imediat după eliberarea din penitenciar, mai subliniază USR. ”Mai multe cazuri de infracțiuni grave de omor, vătămări corporale, tâlhărie, viol, săvârșite de persoanele eliberate în baza acestei legi, au provocat indignare publică. Numărul tot mai mare de astfel de cazuri, faptul că în baza acestei legi vor fi în continuare eliberați din penitenciare infractori periculoși, fără niciun filtru judiciar, reprezintă un pericol major, total inacceptabil pentru societate, motiv pentru care se impune urgent lipsirea de efecte a acestei legi care, în loc să constituie un remediu al unei probleme, a devenit sursa unei probleme și mai mari, punând în pericol grav siguranța cetățenilor și generând un puternic sentiment de injustiție”, se precizează în expunerea de motive a inițiativei legislative, semnată de deputatul USR Stelian Ion