Politica

A.N.I. intra in FORTA in ALESII Locali !

COMUNICAT – INCOMPATIBILITATE, CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV, AVERE NEJUSTIFICATĂ ȘI SESIZARE PARCHET – 19 ALEȘI LOCALI 26 martie 2019

 

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natură administrativă și avere nejustificată în cazul a 19 foști și actuali aleși locali, după cum urmează:     1. DUMITRAȘCU DIONISIE, Consilier Județean în cadrul Consiliului Județean Neamț   INCOMPATIBILITATE În perioada deţinerii mandatelor de consilier județean (2012 – 2016 și 2016 – 2020), au fost încheiate contracte și note de comandă de prestări de servicii între Consiliul Județean Neamț și o societate comercială în cadrul căreia Consiliul este acționar majoritar, iar persoana evaluată deține funcție de conducere.   Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și ale art. 93, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.   2. DRĂGHINCESCU SIMONA,   Consilier Județean în cadrul Consiliului Județean Brăila   INCOMPATIBILITATE Începând cu data de 10 iunie 2017, aceasta exercită simultan funcția de consilier județean și pe cea de director general adjunct la Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila”, aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brăila.   Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile art. 91, alin. (3), teza 1 din același act normativ.   3. COTENESCU MARIA, Consilier Județean în cadrul Consiliului Județean Argeș și fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al municipiului Câmpulung, Județul Argeș   INCOMPATIBILITATE În perioada exercitării mandatului de consilier județean (2016 – 2020), o societate comercială la care persoana evaluată deține calitatea de asociat și funcția de administrator a încheiat două contracte de furnizare în valoare totală de 105.070 lei cu Spitalul de Psihiatrie Sf. Maria Vedea aflat sub autoritatea Consiliului Județean Argeș.     Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003.   4. SĂLĂTIOAN VASILE, Consilier Județean în cadrul Consiliului Județean Cluj   INCOMPATIBILITATE În perioada exercitării mandatelor de consilier județean (2012 – 2016 și 2016 – 2020), o societate comercială la care persoana evaluată deține funcția de șef birou/serviciu financiar – contabil a încheiat 6 contracte comerciale de prestări servicii/executare lucrări/furnizare produse cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj.   Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.   5. MOTOTOLEA MARIN, Primar al comunei Valea Dragului, Județul Giurgiu   INCOMPATIBILITATE ȘI SESIZARE PARCHET În perioada iulie 2014 – septembrie 2017, simultan cu exercitarea funcției de primar a desfășurat activități remunerate în cadrul unei societăți comerciale, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.   De asemenea, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, în vederea efectuării de cercetări cu privire la săvârșirea unor infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005.   6. ROȘCA VIOREL MITEA, Primar al comunei Brebu, Județul Caraș-Severin   CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV În calitate de primar (mandatul 2012 – 2016 și 2016 – 2020) a semnat 2 dispoziții, în urma cărora soția acestuia a obținut un avantaj patrimonial, persoana evaluată încălcând astfel dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.   7. BURLACU IOAN FLORIN, Primar al comunei Pir, Județul Satu Mare   INCOMPATIBILITATE Începând cu data de 19 iunie 2012 exercită simultan funcția de primar și calitatea de comerciant persoană fizică, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.   8. CENUȘĂ GHEORGHE,   fost Primar al comunei Dumbrăveni, Județul Constanța   INCOMPATIBILITATE În perioada 21 iunie 2012 – 22 iunie 2016 a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de persoană fizică autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.   9. GHERĂESCU FELICIAN MIHAI,   Viceprimar cu atribuții de Primar în cadrul Primăriei comunei Oțeleni, Județul Iași și Consilier Local   CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV În calitate de consilier local (mandatul 2016 – 2020), a votat adoptarea Hotărârii Consiliului Local din 23 iunie 2016 privind alegerea viceprimarului comunei Oțeleni, potrivit căreia persoana evaluată a fost aleasă în funcția de viceprimar, încălcând astfel dispozițiile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi cu dispozițiile art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.   10. SENACI DANIEL TRAIAN, Viceprimar al comunei Cărand, Județul Arad   CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV În calitate de consilier local a inițiat proiectul de hotărâre privind închirierea pajiștilor comunale în suprafață de 574,44 ha și a votat în mod favorabil pentru adoptarea Hotărârii Consiliului Local Cărand din 10 aprilie 2017, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local. Astfel, persoana evaluată avea posibilitatea să anticipeze că adoptarea acestei hotărâri ar putea prezenta un beneficiu pentru socrul său, interes care s-a materializat întrucât, urmare a hotărârii respective, s-au încheiat două contracte în baza cărora socrul persoanei evaluate a primit în chirie de la Primăria Cărand pajiște în suprafață totală de 35,14 ha.   Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea                    nr. 215/2001 şi cu dispozițiile art. 75, lit. a) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.   11. UNTĂRESCU ION, Viceprimar al orașului Găești, Județul Dâmbovița   INCOMPATIBILITATE În perioada 11 mai 2015 – 15 octombrie 2018 a deținut funcția de viceprimar simultan cu exercitarea  următoarelor funcții / calități: – funcția de adjunct Șef Șantier la o societate comercială (11 mai – 08 iunie 2015); – reprezentant al Consiliului Local Găești în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic „Dr. C. Angelescu” Găești (11 mai 2015 – 12 septembrie 2016); – reprezentant al Consiliului Local Găești în Consiliul de administrație al Școlii „Radu cel Mare” Găești (25 septembrie 2015 – 12 septembrie 2016); – calitatea de persoană fizică autorizată, având ca obiect principal de activitate activități de consultanță (începând cu data de 04.07.2013).   Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c), d) și g) din Legea nr. 161/2003.   12. CSUTAK GASPAR, Viceprimar al comunei Ciceu, Județul Harghita   INCOMPATIBILITATE Începând cu data de 23 iunie 2016 exercită funcția de viceprimar și pe cea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Kajoni Janos” Ciceu, județul Harghita, participând la deliberări, conform Procesului-verbal din data de 23 martie 2017.   Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.   13. SCUTARIU SORIN,   fost Viceprimar și fost Consilier Local al comunei Mitoc, Județul Botoșani   CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV În calitate de consilier local a participat la dezbaterea și votul pentru aprobarea Proiectului de hotărâre din data de 08 septembrie 2016 și la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 26 octombrie 2016 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului său de consilier local, ca urmare a rămânerii definitive a raportului de evaluare prin care ANI a constatat la data de 16 decembrie 2013 conflictul de interese de natură administrativă în cazul lui acestuia (https://goo.gl/C6gkDd).   Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea                    nr. 215/2001 şi cu dispozițiile art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.   14. DRAGOMIR VALENTIN, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani, Județul Prahova   AVERE NEJUSTIFICATĂ Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 96.737,49 lei (aproximativ 21.786,59 euro), între averea dobândită și veniturile realizate în perioada 2012 – 2016 de către DRAGOMIR VALENTIN, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani, Județul Prahova.   Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Ploiești, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate în perioada exercitării funcției de către persoana evaluată.   15. FRĂȚILĂ SEVERIUS FLORIN,   Consilier Local în cadrul Consiliului Local Câmpina, Județul Prahova   INCOMPATIBILITATE În perioada exercitării mandatelor de consilier local (2012 – 2016 și 2016 – 2020), o societate comercială la care persoana evaluată deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator a încheiat 41 de contracte de prestări servicii în valoare totală de 9.678,40 lei cu Spitalul de Psihiatrie Voila, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local.   Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea                      nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile art. 91, alin. (3), teza I din același act normativ.   16. CORNEA AVRAM,   Consilier local în cadrul Consiliului Local Silivașu de Cîmpie, Județul Bistrița-Năsăud   CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV În calitate de consilier local (mandatele 2012 – 2016 și 2016 – 2020), a participat și votat adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local din data de 08 mai 2016 privind prelungirea prin act adițional a Contractelor de închiriere pășuni, încheiate cu deținătorii de animale de pe raza comunei, în baza căreia a beneficiat de prelungirea prin act adițional a contractului din data de 10 iunie 2015. De asemenea, a participat și votat adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 28 februarie 2017 privind aprobarea închirierii pășunilor, a Regulamentului de pășunat, a caietului de sarcini referitor la închirierea suprafețelor de pășune care constituie domeniul public al comunei, în baza căreia s-a încheiat un contract de închiriere în data de 12 mai 2017, beneficiind de o suprafață de pășune de 7,40 ha.   Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 75 și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004 și art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001.   17. HAȘEGAN NICOLAE, Consilier Local în cadrul Consiliului Local Șelimbăr, Județul Sibiu   INCOMPATIBILITATE În perioada exercitării mandatului de consilier local (2012 – 2016) a încheiat un contract de lucrări de reparații în data de 06 aprilie 2016 în valoare de 28.800 lei cu o întreprindere individuală, în cadrul căreia fiul persoanei evaluate deținea calitatea de titular, încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.   18. ALION DUMITRU, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local Pianu, Județul Alba   INCOMPATIBILITATE În perioada 12 septembrie 2016 – 18 decembrie 2017 a deținut simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al Primăriei comunei Pianu, județul Alba, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.   19. RADU MIHAI,   fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local Cepari, Județul Argeș   INCOMPATIBILITATE În perioada 26 iunie 2012 – 23 iunie 2016 a exercitat simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul Compartimentului Întreținere din aparatul de specialitate al primarului Comunei Cepari, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.     Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. MARIN IULIAN, CENUȘĂ GHEORGHE și SCUTARIU SORIN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.   Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale: · art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”;   · art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;   · art. 76 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. (2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.”;   · art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali si judeţeni sunt prezăzute în art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;   · art. 87, alin. (1), lit. c), d), g) și k) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: […] c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia; d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice […] g) calitatea de comerciant persoană fizică […] k) orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate, în ţară sau în străinătate, cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale”; · art. 88, alin. (1), lit. c) și d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: […] c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv; d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director […] la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de […] de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local, precum şi la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deţine participaţie, în cazul consilierului judeţean”;   · art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.”;   · art. 91, alin. (3) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia„(3) Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie. Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei secţiuni este obligat să demisioneze din una dintre funcţiile incompatibile în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.”   · art. 93, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia„(1) Prevederile art. 90 se aplică şi persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local sau al consiliului judeţean ori la regiile autonome aflate sub autoritatea consiliilor respective sau la societăţile înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. (2) Încălcarea de către persoanele prevăzute la alin. (1) a dispoziţiilor art. 90 atrage încetarea de drept a raporturilor de muncă.”;   · art. 46 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4^1) şi art. 101 alin. (3^1).”;   · art. 2, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Prin aleşi locali, în sensul prezentei legi, se înţelege consilierii locali şi consilierii judeţeni, primarii, primarul general al municipiului Bucureşti, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. Este asimilat aleşilor locali şi delegatul sătesc.”;   · art. 75 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia; c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri; d) o altă autoritate din care fac parte; e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora; f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.”;   ·  art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei”. „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”. „Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”. Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.   AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE