Anchete DNA

IPJ Calarasi/MOGA Viorel, mare ”Pultoner Ajustant”, se OCUPA cu multe socoteli prin JUDET/ Cica ar face si santaj pe la nr 2,15 Pol, Revenim !

Am primit la Redactie mai multe mesaje despre dl Pulotoner de la Circulation

Casa de Vacanta in Parcul Dumbrava, facuta fara autorizatie(Dragulin Daniel, stie ceva)

Restaurantul Monica de la Chiciu

 

POLITIST CL1

Curtea de Conturi: Prejudicii de 2.822.000 lei. Furt de energie electrică în valoare de 638.000 lei

Un număr de 22 de acțiuni de control / audit a efectuat Camera de Conturi Călărași, în cursul anului trecut. Au fost întocmite un număr de 79 acte de control/audit, după cum urmează: 22 rapoarte, din care 21 rapoarte de audit financiar și 1 raport de control; 21 procese verbale de constatare; 36 note de constatare. Prejudiciile constatate, în urma actelor de control, sunt estimate la suma de 2.822.000 lei, echivalentul a 627.000 euro.

Cifre

Pe entități, estimarea prejudiciilor se prezintă astfel: 1. UATJ Călărași – 636.000 lei, din care: DGASPC – 98.000 lei; Centrul Cultural Județean Călărași – 10.000 lei; Spitalul Județean de Urgență Călărași – 33.000 lei; activitate proprie – 495.000 lei; 2. UATM Călărași – 1.298.000 lei, din care: Complex de Agrement Călărași – 2.000 lei; activitate proprie – 1.296.000 lei; UATM Oltenița – 144.000 lei; UATO Lehliu-Gară – 121.000 lei; UATC Belciugatele – 455.000 lei; UATC Borcea – 57.000 lei; UATC Căscioarele – 383.000 lei; UATC Chiselet – 10.000 lei; UATC Crivăț – 18.000 lei; UATC Dor Mărunt – 68.000 lei; UATC Dragalina – 14.000 lei; UATC Gălbinași – 15.000 lei; UATC Jegălia – 37.000 lei; UATC Mănăstirea – 735.000 lei; UATC Sărulești – 52.000 lei; UATC Ulmeni – 158.000 lei; UATC Valea Argovei – 4.000 lei; UATC Vasilați – 101.000 lei; UATC Independența – 24.000 lei; SC Drmuri și poduri SA Călărași – 104.000 lei; SC Satul Nou Grădiștea SRL – 7.000 lei.

Finanțări ilegale

La Primăria Călărași, s-a constatat plata unor cheltuieli reprezentând lucrări/operaţiuni neexecutate la obiective de investiţii, ca urmare a confirmării unor operaţiuni/lucrări prevăzute de articolele de deviz înscrise în situaţiile de plată, dar neefectuate conform încadrării acestora în articolele de deviz. Valoarea totală a lucrărilor/operaţiunilor neexecutate, dar decontate de unitate, este de 311 mii lei, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 103 mii lei. S-a alocat sprijin financiar nerambursabil din bugetul Primăriei Călărași pentru finanţarea unor activităţi nonprofit, fără bază legală sau cu nerespectarea cadrului legal permisibil. UATM Călăraşi a procedat la finanţarea unor asociaţii sportive de drept privat fără a lua în considerare legislaţia specifică care reglementează finanţarea proiectelor cluburilor sportive de drept privat, pe baza a două contracte de finanțare încheiate în anul 2015, fiind constatate următoarele deficienţe: – contractele de finanţare nu fac referire la programele sportive pe care urmează să le deruleze asociaţiile şi pentru care primesc finanţare din bugetul local, iar suma prevăzută a se finanţa nu este defalcată pe obiective, activităţi şi naturi de cheltuieli; contractele au stabilit că se pot finanţa, iar ulterior s-au aprobat deconturi justificative care includeau şi cheltuieli care nu erau prevăzute de Normele financiare pentru activitatea sportivă aplicabile acestor organisme. Valoarea totală a cheltuielilor acceptate spre decontare cu încălcarea prevederilor legale este 201 mii lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 43 mii lei.

Atac la rețea

Au fost identificate unele abateri de la legalitate și regularitate în cheltuirea fondurilor publice, în ceea ce privește efectuarea unor cheltuieli cu energia electrică aferente unui consum care nu este efectuat în interesul sau pentru activitatea proprie a UATM Călărași, plățile efectuate în acest sens prezumându-se a fi făcute cu încălcarea legii. Astfel, pentru locul de consum identificat cu POD RO002E221250200, serie contor 10G14570110007800, denumit „iluminat public Parc Dumbrava – scenă”, nu s-au putut identifica consumatorii aparținând Primăriei Municipiului Călărași, deși prin acest loc de consum au fost consumați în medie circa 260.000 kw anual în perioada 2013-2015. S-a constatat că începând cu luna noiembrie 2013 au fost efectuate lucrări de reabilitare a iluminatului public din parcul Dumbrava și parcul Dendrologic din municipiul Călărași, montându-se un număr de 120 lămpi electrice de 70 W (cu un consum total de 8,4 Kwh). Totodată, echipa de audit, în baza programului orar de funcționare a iluminatului public din cele două parcuri comunicat de societatea care are concesionate aceste servicii, a procedat la determinarea consumului celor 120 de lămpi electrice de 70 W, stabilind pentru perioada 01.01.2015- 31.07.2016 un consum de doar 53.185,44 de Kwh. Din compararea consumului astfel determinat cu cel specificat în facturile emise de ENEL Călărași, înregistrat de contoarele care alimentează cele două parcuri, a rezultat că pentru perioada 01.01.2015- 31.07.2016, s-a facturat mai mult cu 521.041,30 kwh, efectuându-se astfel plăți din bugetul local în sumă de 491 mii lei, reprezentând contravaloarea energiei electrice consumată în scopuri care nu au legătură cu activitatea entității, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 147 mii lei. Din datele noastre, acest furt de energie electrică a avut loc și cu știrea unor reprezentanți autorizați ai Primăriei Călărași. S-a alimentat, astfel, cu energie electrică tot cartierul construit ilegal, pe terenurile Fundației pentru Tineret Călărași.

Proprietarii

La momentul construirii cartierului, situația proprietarilor de case pe terenurile Fundației pentru Tineret Călărași, era următoarea: 1. Barbu Daniel – subofițer politist; 2. Barz Alin – nepotul fostului protoiereului Eugen Bartz – omul de casa al primarului N. Dragu, preot; 3. Berindei Ion – fost ofițer SRI; 4. Bordeianu Anca – fata fostului director economic de la Poliția Comunitară, fost ofițer pompieri; 5. Buzea Mircea – fost director Serviciul Transport Local Primaria Calarasi, actualmente consilier local; 6. Dinu Alexandru – fost vameș; 7. Dragomir Adrian; 8. Luchian Vasile – fost șef al poliției municipale; 9. Stancu Mihai – fost ofițer poliție; 10. Olteanu Dan – fost consilier imagine președinte consiliului judetean; 11. Piperea Victor – pensionar; 12. Stamate Nicolae – administratorul Fundației pentru Tineret; 13. Tănase Lilian – subofițer STS; 14. Constantin Ştefan – ofițer STS; 15. Grigore Liviu – ofițer politie, comisar șef; 16. Meleacă Puiu – Direcția de Finanțe Călărași; 17. Panait Aurel – polițist; 18. Popescu Ionuţ – soțul fostei consiliere de imagine a președintelui liberal al Consiliului Județean Călărași, Răducu Filipescu; 19. Rădulescu Florin – referent Direcția de Cultură; 20. Albu Nicolae – afacerist; 21. Calciu Cătălin; 22. Pahonţu Ion – fost SRI, fost comisar Garda Financiară, salariat Direcția de Finanțe; 23. Cionoiu Nicuşor – fost director ASTALROM; 24. Constantin Cristian – milionarul de la Loto, fost consilier local liberal demisionar; 25. Giurea Ionel – funcționar public Primăria Călărași; 26. Grădeanu Stelian – subofițer politist; 27. Măgăreaţă Victor – om de afaceri; 28. Moga Viorel – subofițer circulație; 29. Stan Dumitru – fratele fostului șefului de la Poliția Comunitară; 30. Stan Ion – ofițer polițist pensionar, fost sef al Poliției Comunitare, fost sef Vama Călărași; 31. Zizireanu Florin – funcționar; 32. Petrea Aron; 33. Simion Daniel – subofițer STS; 34. Stan Alin – funcționar Agenția Antidrog; 35. Ungureanu Ion – fost ofițer STS, fratele fostului șef al SRI Călărași; 36. Avram Ştefănel – funcționar, compariment autorizații taximetrie; 37. Borcan Elena; 38. Ceparu Ion – notar public, loc cedat lui Nicu Albu, afacerist; 39. Cohut Ida – loc cedat lui Constantin Cristian, milionarul de la loto; 40. Albu Aurel – afacerist.

Dosar penal

La acest moment, există un dosar de cercetare penală, pentru identificarea prejudiciului cert, dar și pentru identificarea persoanelor care, ani în șir, au furat energie electrică, prin racordarea ilegală la rețea, plata efectuându-se din banii călărășenilor. Sunt date conform cărora și bunuri ale omului de afaceri Hristache Gambazi, zis Itu, care deține un teren de sport, un restaurant și un hotel în zonă, beneficiau de energie electrică provenită din furt.

Praduială la spital

În perioada martie 2015-aprilie 2016, UATJ Călărași a efectuat plata nelegală a sumei de 248 mii lei reprezentând prestări servicii aferente contractului de management pentru Spitalul Județean de Urgență Călărași. Astfel, deși prin hotărâre a consiliului județean s-a aprobat asigurarea managementului Spitalului Județean de Urgență Călărași de către o persoană juridică, în realitate Contractul de management a fost încheiat cu o persoană fizică autorizată (PFA).Totodată, UATJ Călărași a organizat procedura de selecționare a managerului S.J.U. Călărași, contrar art. 179, alin. (1) din Legea nr. 95/2006, actualizată, care abilita doar Consiliul de administrație al spitalului să organizeze această procedură de selecționare. În perioada iulie 2015- iulie 2016, Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi a efectuat plata unor cheltuieli nelegale pentru organizarea și exercitarea activității de investiții precum și organizarea activităților de sănătate, securitate în muncă, protecție împotriva incendiilor și protecție civilă, în baza a două contracte de prestări servicii, cu toate că instituţia avea posibilitatea delegării atribuţiilor aferente activităţii de investiţii altor persoane angajate, sau putea solicita transformarea şi/sau scoaterea la concurs a unui post care acoperea problematica specifică activităţii de investiţii. Prin semnarea acestor contracte de prestări servicii nu a fost respectată condiţia obligatorie privind ocuparea posturilor, aferente personalului contractual, din instituţiile publice, respectiv angajarea acestora numai prin concurs. Valoarea totală estimată a cheltuielilor nelegale este de 33 mii lei, din care 31 mii lei reprezentând servicii prestate și 2 mii lei reprezentând majorări de întârziere.

 

Fundaţia Judeţeană pentru Tineret din Călăraşi a plantat un sat de vacanţă pentru bogătanii oraşului pe terenul “moştenit” de la fosta Uniune a Tineretului Comunist. Printre beneficiari se numără o sumedenie de apropiaţi ai primarului Nicolae Dragu, poliţişti şi reprezentanţi ai unor instituţii care trebuia să se sesizeze în cazul acestei grave încălcări a legilor.

 

Fundaţia pentru Tineret din Călăraşi a concesionat o bună parte din Parcul Dumbrava, deşi nu are nici un drept de proprietate asupra acestui teren. Printre cei care şi-au construit case în satul de vacanţă se află mai mulţi poliţişti locali, în frunte cu Vasile Luchian, şeful Poliţiei Municipiului Călăraşi.

MOŞTENITORII UTC
Parcul Dumbrava este proprietate publică a municipiului Călăraşi. Dintr-o suprafaţă totală de 3,6 hectare, două treimi se află de mai mulţi ani în administrarea Fundaţiei Judeţene Pentru Tineret (FJPT), moştenitoarea patrimoniului Uniunii Tineretului Comunist. Potrivit chiar statutului Fundaţiei, aceasta are scopul de a administra patrimoniul propriu în folosul tuturor tinerilor şi al organizaţiilor de tineret din judeţ.

În schimb, la începutul anului 2007, Consiliul de Administrare (CA) al Fundaţiei Judeţene Pentru Tineret, constituit fără respectarea condiţiilor legale – însemnând fără reprezentarea instituţiilor publice care aveau drept de reprezentare -, a decis concesionarea a 8.000 mp din suprafaţa parcului pentru înfiinţarea unui sat de vacanţă.

Satul de vacanţă a devenit în fapt o adunătură de vile şi viluţe construite de tot felul de oameni cu trecere la primar, care au primit terenuri în concesionare, şi de data aceasta fără respectarea condiţiilor legale. De exemplu, potrivit deciziei consiliului de conducere a FJPT, terenul trebuia lotizat în parcele de 150 de metri, fiecare dintre aceasta urmând să fie concesionată. Potrivit legilor în vigoare, Florin Popescu, directorul Fundaţiei, trebuia să obţină un plan de delimitare şi amplasament şi abia apoi să treacă la semnarea concesiunilor în condiţiile stabilite de conducerea FJPT.

În schimb, Popescu a semnat cu fiecare beneficiar în parte, în termene şi condiţii negociate cu aceştia, şi nu cele prestabilite, iar contractele nici măcar nu identifică suprafeţele exacte care fac obiectul concesiunilor.

ŞEFUL POLIŢAILOR, CAP DE LISTĂ
Mai mulţi oameni de afaceri locali sau directori ai unor mari firme, apropiaţi ai primarului Dragu, se regăsesc pe această listă, deşi cu greu aceştia s-ar fi putut încadra pe o listă a tinerilor care au nevoie de susţinere din partea comunităţii. Pe listă se mai regăsesc mai mulţi funcţionari din administraţia publică locală şi câţiva foşti sau actuali ofiţei ai Serviciului Român de Informaţii şi ai Serviciului de Telecomuncaţii Speciale. De asemenea, poliţişti activi sau pensionari. Printre aceştia din urmă Vasile Luchian, şeful Poliţiei Municipiului Călăraşi.

L-am contact pe acesta pentru a-l întreba cu privire la această concesiune pe care a omis să o treacă în declaraţia de avere. “Eu plătesc chirie pentru acel teren, nu sunt proprietarul terenului.

Nu am cum să trec în declaraţia de avere un bun care nu-mi aparţine… Plătesc o chirie de 750 de mii de lei pe lună la suprafaţa de 140 de mp”, ne-a răspuns Vasile Luchian. La întrebarea noastră cum a obţinut acel teren, Luchian a devenit ironic: “Am obţinut terenul în baza unei cereri, aşa cum au obţinut şi ceilalţi 46 de cetăţeni de pe raza municipiului Călăraşi”.

Printre beneficiarii unor terenuri la preţuri modice se mai află: comisarul-şef Liviu Grigore împreună cu agenţii Viorel Moga, Stelian Grădeanu şi Daniel Barbu. Am încercat să stăm de vorbă cu fiecare dintre poliţişti, dar subit toţi aceştia au intrat în concediu.

PRIMARUL, MÂNĂ MOARTĂ
Fiecare beneficiar în parte a construit ce a vrut, fără autorizaţii şi fără respectarea condiţiilor din decizia Fundaţiei, care a stipulat construcţia unor “cabane de lemn, de tip camping, imobile provizorii”. În loc de un sat de vacanţă care ar fi putut deservi un public larg, parcul a fost “mobilat” cu adevărate case, în funcţie de bugetul şi rangul fiecărui concesionar.

Arhitectul-şef al municipiului, Valentin Bulgăreanu, a sesizat în scris primarului Dragu neregulile din Parcul Dumbrava, dar edilul a decis, în scris, acordarea unui termen Fundaţiei şi beneficiarilor pentru conformare: “Se amână sesizarea instanţelor judecătoreşti până la data de 31 martie 2009”. În luna iulie, Prefectura Judeţului Călăraşi a făcut o verificare a acestei situaţii constatând că “nici una dintre persoanele fizice beneficiare a contractelor de închiriere încheiate cu FJPT Călăraşi nu şi-au obţinut autorizaţii de construire”.

Primarul Nicolae Dragu ne-a declarat că i-a amendat pe cei în cauză pentru construirea fără autorizaţii, dar a ţinut să precizeze că aceia sunt “oameni de seamă” ai urbei. “Ei (cei de la FJPT – nr) au făcut nişte concesionări la nişte oameni care şi-au făcut nişte căsuţe de vacanţă. Sunt nişte oameni de onoare ai oraşului, nişte oameni – valori ale oraşului.” Văzând că insistăm, primarul s-a enervat şi a decis să pună punct discuţiei. Florin Popescu, şeful FJPT, a negat orice fel de neregulă în acordarea acestor concesiuni, dar a refuzat să răspundă întrebărilor noastre concrete.

 

Fundaţia, darnică cu un norocos
Printre beneficiarii de concesionări de loturi în Parcul Dumbrava, făcute de Florin Popescu (foto), se numără şi Cristian Gabriel Constantin, tânărul care a câştigat în august 2007 peste 10 milioane de euro la extragerea 6/49 a Loteriei Române. Acesta era până în acel moment şef al Serviciului Tehnic al Poliţiei Comunitare din Călăraşi.

Constantin a intrat în politică, devenind un apropiat al lui Nicolae Dragu şi chiar consilier local după alegerile locale din 2008. Cabana de vacanţă a lui Cristian Constantin nu a fost însă singura afacere pe care acesta a făcut-o de pe urma Fundaţiei Judeţene Pentru Tineret. Acesta a primit de la Popescu în concesiune spaţiul de agrement al Fundaţiei, incluzând un ştrand şi câteva spaţii cu activităţi comerciale.

 

lista cu beneficiarii de terenuri administrate de Fundaţia pentru Tineret Călăraşi

1. Barbu Daniel – subofiter politist
2. Barz Alin – nepotul protoiereului Eugen Bartz – omul de casa al primarului N. Dragu, preot
3. Berindei Ion – fost ofiter SRI
4. Bordeianu Anca – fata director economic la Politia Comunitara, fost ofiter pompieri
5. Buzea Mircea – director Serviciul Transport Local Primaria Calarasi
6. Dinu Alexandru – fost vames
7. Dragomir Adrian – ?
8. Luchian Vasile – seful politiei municipale
9. Stancu Mihai – fost ofiter politie
10. Olteanu Dan – consilier imagine presedinte consiliului judetean
11. Piperea Victor – pensionar
12. Stamate Nicolae – administratorul Fundatiei pentru Tineret, sotul directoarei postului de radio Voces Campi – Anna Maria Stamate – Romerica International
13. Tănase Lilian – subofiter STS
14. Constantin Ştefan – ofiter STS
15. Grigore Liviu – ofiter politie, comisar sef
16. Meleacă Puiu – Directia de Finante Calarasi
17. Panait Aurel – politist, fratele lui Panait victor, politia rutiera
18. Popescu Ionuţ – sotul consilierei de imagine a presedintelui liberal al Consiliului Judetean Calarasi, Raducu Filipescu
19. Rădulescu Florin – referent Directia de Cultura
20. Albu Nicolae – interop, afacerist, omul de casa al primarului de Calarasi
21. Calciu Cătălin – ?
22. Pahonţu Ion – fost SRI, fost comisar Garda Financiara, salariat Directia de Finante
23. Cionoiu Nicuşor – director ASTALROM, omul de casa al primarului
24. Constantin Cristian – milionarul de la Loto, consilier local liberal demisionar
25. Giurea Ionel – functionar public Primaria Calarasi
26. Grădeanu Stelian – subofiter politist
27. Măgăreaţă Victor – interlop, om de afaceri, amic de-al primarului
28. Moga Viorel – subofiter circulatie
29. Stan Dumitru – fratele sefului de la politia comunitara
30. Stan Ion – ofiter politist pensionar, fost sef al Politiei Comunitare, fost sef Vama Calarasi
31. Zizireanu Florin – functionar
32. Petrea Aron – ?
33. Simion Daniel – subofiter STS
34. Stan Alin – baiatul lui stan ion, seful politiei comunitare, functionar Agentia Antidrog
35. Ungureanu Ion – fost ofiter STS, fratele fostului sef al SRI Calarasi
36. Avram Ştefănel – functionae primarie, compariment autorizatii taximetrie
37. Borcan Elena – omul de casa al primarului de Calarasi
38. Ceparu Ion – notar public, loc cedat lui Nicu Albu, om de casa al primarului
39. Cohut Ida – loc cedat lui Constantin Cristian, milionarul de la loto
40. Albu Aurel – interolp, fratele lui Nicu Albu, tot om de casa de-al primarului de Calarasi

Sursa: Jurnalul National/Fetele din PSD admin