Anchete DNA

HORROR/Don Felipe a lasat sa Manince si Gura lui Iliuta !

Se reiau lucrările la sediul Bibliotecii Judeţene „Alexandru Odobescu”

Astăzi, consilierii judeţeni se vor întruni în şedinţă ordinară. Unul dintre proiectele care vor fi dezbătute este cel care priveşte aprobarea reluării lucrărilor de execuţie la obiectivul de investiţii „Centrul Judeţean pentru Cultură şi Administraţia Publică – Barbu Ştirbei – Biblioteca Judeţeană Alexandru Odobescu”.

Proiectul propus vizează reluarea lucrărilor de execuţie la Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” din Călăraşi, lucrări ce au fost sistate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 12/27.01.2016, în conformitate cu prevederile art.42  alin. (3) din Legea  nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează: „Aprobarea sistării execuţiei unui obiectiv/proiect de investiţii sau a lucrărilor de intervenţii, precum şi a unor obiecte sau capacităţi din cadrul acestora se face de către autoritatea care a aprobat/reaprobat documentaţia tehnico-economică”. Potrivit expunerii de motive a proiectului, în etapa următoare sistării a fost stabilit stadiul fizic şi a fost revizuită Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie elaborată în anul 2012. „Revizuirea a apărut ca necesară în sensul apariţiei unor noi funcţionalităţi şi reconfigurarea instalaţiilor aferente cu scopul eficientizării investiţiei şi reducerii costurilor de operare şi mentenanţă. Revizuirea documentaţiei a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 111 din 31.08.2016. În urma revizuirii documentaţiei iniţiale a rezultat o nouă valoare a Devizului general, respectiv: valoarea totală de 14.476.598 lei (3.245.510 euro), inclusiv TVA, din care lucrări C+M-11.602.051 lei (2.601.065), inclusiv TVA, la cursul info din 11.08.2016-4,4605 lei/euro, valoare aprobată prin Hotărârea nr. 111 din 31.08.2016.  Având la bază documentaţia revizuită s-a stabilit valoarea maximă total rest de executat-7.514.623,7 lei, incusiv TVA (19%). Valoarea contractului de lucrări care va fi supus licitaţiei este de 7.016.667, 2 lei, inclusiv TVA (19%), din care lucrări C+M: 4.837.616, 56 lei”, se arată în proiectul de hotărâre