Anchete DNA

BOMBA la Calarasi/My name is BOND. Iliuta BOND! ILIUTA si BETIVANII au ajuns mai tari(in buci) decat Curtea de Conturi Calarasi !

image_pdfimage_printMarin Badea.ro

Sunt considerați drept “țucălarii lui Iliuță” și cu toate astea au făcut parte dintr-o comisie care a avut drept scop, printre altele, analizarea activității Centrului Cultural Județean Călărași, scopul final al acesteia fiind cu totul altul: acela de a găsi pretexte pentru îndepărtarea conducerii acestei instituții.

Comisie

Comisia a fost constituită la data de 9.02.2017, prin dispoziție semnată de președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță. A avut următoarea componență: Valeriu Bebereche, consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Călărași; Neagu Elisabeta, șeful Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Călărași; Maranda Pipoș, director executiv al Direcției Juridice și Administrație Publică; Emanuela Baicu, șef serviciu în cadrul Direcției Economice; Claudiu Poenaru, consilier în cadrul Serviciului Investiții-Achiziții Publice a Direcției Tehnice. Scopul constituirii acesteia a fost acela de a realiza un raport referitor la activitatea Centrului Cultural Județean Călărași, cu un termen de realizare a acestuia în 15 zile.

Atribuțiile lui Neagu

Neagu Elisabeta, din calitatea de șef de cabinet al președintelui Vasile Iliuță, conform fișei postului cu număr de înregistrare 93, are cu totul alte atribuții decât acelea de a realiza acte de control sau rapoarte privind activitatea instituțiilor subordonate Consiliului Județean Călărași. Se prezintă cu studii medii, dar are la punctul intitulat cerințe specifice următoarea calitate: Disponibilitatea de a răspunde la solicitările și delegările exprimate de Președintele Consiliului Județean. Nu intrăm în detalii, însă treaba Elisabetei Neagu, din calitatea de șef de cabinet al președintelui Consiliului Județean Călărași, este, printre altele, următoarea: urmărește programul de lucru și întâlnirile președintelui; coordonează redactarea materialelor necesare participării președintelui la diferite întruniri, conferințe, mese rotunde etc; sprijină corespondența președintelui cu direcțiile aparatului de specialitate; asigură legături permanente cu presa, prin furnizarea informațiilor către aceasta și către public; primește și soluționează solicitările reprezentanților mass-media; transmite comunicate; elaborează drepturi la replică; actualizează pagina de internet; îndeplinește alte sarcini de serviciu stabilite de președinte, în limita competențelor și a pregătirii profesionale. Elisabeta Neagu este direct subordonată președintelui Consiliului Județean Călărași.

Bebereche și fișa postului

Valeriu Bebereche, un polițist pensionar, are fișa postului elaborată în data de 31.10.2016. Este subordonat direct președintelui Consiliului Județean Călărași. Fișa postului are numărul 142, iar la pagina 3, punctul c, se specifică faptul că nu are atribuții de control. Valeriu Bebereche, cu funcția de consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Călărași, are raporturi de muncă denumite relații funcționale și relații de reprezentare. Ca atribuții, printre altele, Valeriu Bebereche trebuie să îndeplinească următoarele sarcini: asigură legături permanente cu presa; primește și soluționează solicitările reprezentanților mass media; asigură participarea reprezentanților mass media la evenimente; transmite comunicate și informații de presă; organizează, din punct de vedere tehnic, conferințele de presă; organizează întâlniri; redactează comunicate; elaborează revista presei; propune realizarea unor evenimente sau acțiuni, administrează pagina de internet etc. Poate elabora note, sinteze, rapoarte, dar nu din calitatea de membru al unei comisii de control, chiar dacă aceasta este botezată comisie de analiză.

Consilier gradul 1A

“Țucălarii lui Iliuță” au redactat ceea ce aceștia au numit Raport privind Analizarea Activității Centrului Cultural Județean Călărași, deși aceștia nu aveau astfel de atribuții. Fișa postului pentru consilier 1A în cadrul Consiliului Județean Călărași, prevede următoarele atribuții: transmite spre publicare anunțurile de intenție, de participare și de atribuire privind achizițiile publice; asigură managementul și întreținerea rețelei de calculatoare și a licențelor de utilizare a programelor; urmărește achiziționarea programelor de calculator; asigură instruirea utilizatorilor de calculatoare; asigură managementul serviciilor de date și telefonie fixă și mobilă; asigură consultanță de specialitate în achiziționarea de tehnică de calcul, programe și licențe; asigură funcționarea, prezentarea și actualizarea programelor informatice; întocmește baza de date cu echipamentele de calcul. Acestea sunt sarcinile de serviciu pentru Claudiu Poenaru, consilier în cadrul Consiliului Județean Călărași. Nu putem înțelege care a fost calitatea acestuia în cadrul comisiei de elaborare a unui raport privind analiza activității Centrului Cultural Județean Călărași, când fișa postului acestuia prevede cu totul alte sarcini de serviciu.

Bebereche bate Curtea de Conturi

Din 5.08.2016 datează ultimul audit efectuat de Camera de Conturi Călărași la Centrul Cultural Județean Călărași. Comisia constituită prin dispoziție dată de președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, se substituie Curții de Conturi și elaborează un raport privind activitatea Centrului Cultural Județean Călărași într-o manieră apocaliptică. Datele din acesta sunt preluate și prezentate astfel încât să rezulte că în această instituție au avut loc fraude inimaginabile. Raportul Curții de Conturi pe anul 2016 precizează clar că la Centrul Cultural Județean călărași s-au înregistrat prejudicii în sumă de 10.000 lei: Centrul Cultural Judeţean Călăraşi a plătit eronat suma totală estimată de 1 mie lei, prin majorarea valorii aferente contractelor subsecvente ale acordului cadru de servicii din anul 2014, având ca obiect activități culturale; nu a reținut și nu a virat garanția de bună execuţie aferentă prestării de servicii în baza unor contracte subsecvente la acordul cadru de servicii din anul 2014, în cuantum de 2,5% conform prevederilor contractuale, în sumă totală de 7 mii lei; s-a constatat efectuarea de plăţi pentru lucrări neexecutate în cantitatea facturată şi plătită pentru reparația curentă „Reparații și învelitoare la obiectiv Cinema 3D”, în sumă totală estimată de 1 mie lei, la care se adaugă 0,19 mii lei majorări de întârziere etc.

Echipa de zgomote

“Țucălarii lui Iliuță”, însă, pentru a oferi un pretext de legalitate schimbării conducerii Centrului Cultural Județean Călărași, se dau mai deștepți decât inspectorii Curții de Conturi, ajungând la concluzia că la această instituție au avut loc mai multe fraude din banii publici. Curtea de Conturi a constatat doar abateri minore de la legalitate. Valeriu Bebereche, Elisabeta Neagu, laolaltă cu consilierul 1A, acesta, având atribuții de verificare a licențelor soft, spre exemplu, prezintă public rezultatul analizei efectuate, concluziile fiind răvășitoare. Intră în scenă și echipa de zgomote a președintelui Vasile Iliuță: Spectacole triplate, sume nejustificate și alte nereguli grave constatate la Centrul Cultural Județean Călărași (Ediția); Sărbătorile de iarnă nu mai vin cu clinchet de clopoței, ci cu zăngănit de cătușe (Express); Moș Crăciun vine la Alina Penelopa Jipa cu demitere (Realitatea). Modul de lucru al lui Iliuță, prin angrenarea unor echipe de zgomote, cu scopul precis de a intimida reprezentanții instituțiilor publice care nu-i răspund la comenzi sau pentru care el are antipatii de ordin personal, este unul la limita penalului. Sunt voci care afirmă că acest mod de lucru este specific grupurilor infracționale organizate.

Intimidări publice

Acțiuni similare de control, urmate de acte de intimidare făcute în mod public s-a practicat și în cazul clubului de fotbal Dunărea Călărași. Deși în acest caz s-au constatat abateri contabile minore, Vasile Iliuță își pune echipa de zgomote cu care colaborează și pe care o invită la beții, să titreze: Braconaj financiar la Dunărea; Au început audierile în cazul “Braconaj financiar la Dunărea”. E penal!; ”Braconajul” de la Dunărea, confirmat în audit / E penal!; Braconaj financiar în stil mafiot cu banii Clubului Dunărea? Sau ”hoțul strigă hoții” etc. Astfel de texte sunt elaborate exact de cei care au încasat aproape o jumătate de miliard de lei vechi, pentru presupuse activități de reclamă, sumă cu care se poate întreține, timp de 1 an, o echipă din eșalonul 3. Ajuns în fruntea Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță are un comportament tipic caracterelor mici. Înconjurat de o ceată de bețivani și de țucălari de profesie, Iliuță dovedește un stil de lucru smucit. Modul de lucru la Spitalul Județean de Urgență Călărași este edificator în acest sens.

Prăduielile de la Vâlcelele

108.000 lei reprezintă valoarea prejudiciilor constatate de Camera de Conturi a județului Călărași la primăria comunei Vâlcelele, în ultimul an de mandat ca primar al actualului președinte al Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță. Valoarea abaterilor financiar-contabile este de 15.484.000 lei. 1.S-au acordat lunar drepturi speciale pentru menținerea sănătății și securității muncii, tuturor angajaților entității verificate (funcționari publici și personal contractual) și persoanelor alese (primar și viceprimar) – 89.450 lei; 2. Au fost efectuate plăţi pentru servicii privind asistenţa software a programelor informatice şi asistenţa/service la echipamentele IT, fără detalierea serviciilor prestate şi fără a fi supuse vizei de CFPP – 13.069 lei; Nu a procedat la definitivarea programului anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de angajare a altor fonduri, iar în cursul anului nu s-au operat modificări sau completări funcţie de rectificările bugetare aprobate de consiliul local – 516.000 lei; Depunerea numerarului încasat de la persoane fizice sau juridice, în conturile deschise la trezorerie, nu s-a făcut în termen de 48 ore de la încasare – 56.666; Au fost vizate pentru “Bun de plată” facturile emise de către furnizori, fără verificarea existenţei obligaţiei de plată, respectiv a documentelor justificative. Nu există referate de necesitate pentru toate produsele şi serviciile achiziţionate care nu se regăsesc în Planului anual de achiziţii/ 2010. Unele contracte încheiate în 2010 au specificat doar preţul în euro. Bunurile procurate în 2010, pentru realizarea obiectivelor de investiţii, nu au fost recepţionate şi predate în gestiune şi nici inventariate la sfârşitul exerciţiului financiar – 1.153.127 etc.

Câteva date

Acestea sunt doar câteva date din sinteza de audit efectuată de Curtea de Conturi a județului Călărași. În acest caz, nimeni nu l-a mai făcut hoț pe Vasile Iliuță și nimeni nu a spus că activitatea acestuia ca edil în fruntea Primăriei Vâlcelele este una de ordin penal.