646x404 (2)
Anchete DNA

HOPA/Alt DOSAR la Fundulea, Lucrari Supraevaluate la Liceul Tehnologic, Posibile Fapte de Coruptie !

hqdefaultDirecţia Naţională Anticorupţie cercetează 6 posibile cauze penale identificate în implementarea proiectului „Grup Școlar Agricol oraș Fundulea” județul Călărași

În raportul privind activitatea desfăşurată de corpul de control al primului ministru în2015, la capitolul acte de control cu relevanţă penală apare şi obiectivul de investiţii „Grup Școlar Agricol oraș Fundulea” județul Călărași. Urmare a controlului efectuat în entitățile publice cu atribuții în legătură cu finanţarea, repartizarea și utilizarea sumelor alocate pentru realizarea obiectivului de investiții “Grup Școlar Agricol oraș Fundulea”, județul Călărași, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate în legătură cu realizarea respectivuluiobiectiv de investiții înregistrat cu nr. 900/I.L./20.11.2015,constatându-se 6 posibile fapte de natură penală. Contractul de finanţare pentru proiectul „Înfiintare şi modernizareŞcoala de Arte şi Meserii Grup Şcolar Agricol Fundulea” s-a semnat pe 11 noiembrie 2014, la sediul ADR Sud Muntenia. Proiectul a fost depus de către Unitatea Administrativ-Teritorială Fundulea din judeţul Călăraşi, pe Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionalepreuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, al programului Regio 2007 -2013. Contractul de finanţare a avut o valoare totală de 22.8 milioane lei, din care 17.3 milioane lei a reprezentatvaloarea totală eligibilă, proiectul având cea mai mare valoare de la nivelul judeţului Călăraşi, din cadrul programului Regio, pentru îmbunătăţirea infrastructurii deînvăţământ. Potrivit proiectului cu sprijinul financiar nerambursabil obţinut în cadrul programului Regio trebuiau continuate lucrările de reabilitare începute în anul 2008, dar care au fost sistate din lipsă de fonduri. Trebuiau reabilitate garsonierele pentru cadrele didactice, cantina, sala de sport, căminul, centrala termică, atelierul agricol, atelierul mecanic şi şcoala cu 16 clase. Contactat telefonic primarul oraşului Fundulea, Dorobanţu Dorel, ne-a declarat că nu ştie nimic despre neregulile constatate, acesta ne-a confirmat însă că a fost vizitat de Corpul de Control al primului ministru. În încercarea de a afla mai multe despre cele 6 posibile cauze penale despre care se vorbeste în raport am trimis o solicitare de informaţii Guvernului României care ne-a răspuns următoarele: “în cadrul acţiunii de control s-a constatat că persoana care a deţinut funcţia de contabil şef  în cadrul Liceului Tehnologic nr. 1 nu au declarat, în modcorespunzător adevărului, în conţinutul declaraţiilor de interese, aferente perioadei 2011-2015, calitatea de administrator al unei societăţi comerciale pe care o deţinea;atribuirea contractului de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţii nu a fost conformă prevederilor legale, întrucât, pe de o parte, oferta tehnică a societăţii nu a cuprins toate cantităţile de lucrări prevăzute de autoritatea contractantă în caietul de sarcini, iar pe de altă parte oferta declarată cştigătoare a prevăzut categorii de lucrărisuplimentare care nu erau solicitate în caietul de sarcini; pentru lucrările suplimentare executate la obiectivul deinvestiţii Grupul Şcolar Agricol oraş Fundulea nu au fost organizate proceduri de atribuire şi nu au fost încheiate angajamente legale de plată a lucrărilor; o parte din lucrărilesuplimentare aferente obiectivului de investiţii au fost executate şi plătite în perioada 2009-2012, în baza unor devize cu cantităţi suplimentare şi a unor situaţii de plată,fără emiterea unor dispoziţii de şantier de către proiectantullucrărilor”, se arată în răspunsul dat de biroul de presă al Guvernului. Cu privire la cele 6 posibile fapte de naturăpenală nu avem informaţii deoarece potrivit Legii  nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public aceste date au caracter personal, iar pe de altă parte comunicarea actului de control ar putea periclita rezultatul anchetei penale aflate în curs de desfăşurare, acesta fiind transmis Direcţiei Naţionale Anticorupţie, se mai arată în răspunsul dat de Guvernul României

sursa:voces campi

Liceul tehnologic din Fundulea a fost modernizat Foto:Fcebook La un an şi două luni de la semnarea contractului, Liceul tehnologic din Fundule poate rivaliza cu orice şcoală cu pretenţii din marile oraşe. Lucrările de modernizare au schimbat “faţa” şcolii prăfuite în care învaţă aproximativ 750 de elevi: clădiri renovate, proaspăt vopsite, garsoniere pentru cadrele didactice, cantină, grupuri sanitare de lux, un adevărat campus preuniversitar. ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ Angajări prin reţeaua EURES. Cum poţi să câştigi 2.400 euro brut/lună … Guvernul declară război evaziunii. Va înfiinţa structuri de poliţie ju… Pericolul din banalul pătrunjel: când şi cât de rău ne poate face sucu… Oraşul Fundulea a obţinut în noiembrie 2014 aproximativ 17 milioane de lei, fonduri Regio, pentru reabilitarea şcolii. Cu aceşti bani au fost continuate modernizările la Şcoala de Arte şi Meserii din localitate, sistate în urmă cu 6 ani din lipsă de fonduri. La sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia s-a semnat, pe 11 noiembrie 2014, contractul de finanţare pentru „Înfiinţare şi modernizare Şcoala de Arte şi Meserii – Grup Şcolar Agricol Fundulea”. Proiectul a fost depus la sfârşitul lunii martie 2014 de către Unitatea Administrativ-Teritorială Fundulea din judeţul Călăraşi în cadrul celui de-al doilea apel deschis pentru Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” al programului Regio 2007 – 2013. Contractul de finanţare are o valoare totală de 22.788.679,26 lei, din care 17.296.761,47 lei reprezintă valoarea totală eligibilă (fonduri FEDR: 14.702.247,25 lei; fonduri din bugetul naţional: 2.248.578,99 lei; cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 345.935,23 lei). Condiţii de lux Acesta este proiectul cu cea mai mare valoare de la nivelul judeţului Călăraşi, finanţat în cadrul programului Regio, pentru îmbunătăţirea infrastructurii de învăţământ. Cu aceşti bani au fost continuate lucrările de reabilitare începute în anul 2008, dar care au fost sistate din lipsă de fonduri. Astfel, prin acest proiect u fost îmbunătăţite condiţiile infrastructurii Liceului Tehnologic nr. 1 din oraşul Fundulea, pentru aproximativ 750 de elevi. Proiectul oraşului Fundulea are o durată de implementare de 13 luni, interval de timp în care vor fi executate lucrări de construire, extindere, consolidare şi modernizare a clădirilor campusului preuniversitar al Liceului Tehnologic nr. 1. Clădirile ce vor fi reabilitate găzduiesc garsonierele pentru cadrele didactice, cantina, sala de sport, căminul, centrala termică, atelierul agricol, atelierul mecanic şi şcoala cu 16 clase

Citeste mai mult: adev.ro/o1esbd